Pompe de caldura

 1. Cum funcţionează pompele de căldură?
  Pompele de căldură, unul dintre cele mai eficiente sisteme de încălzire şi de producere a apei calde, utilizează în acest scop energia solară care este stocată în aer, pământ sau în apa care se găseşte în sol. Cu această energie care se găseşte gratuit în mediul înconjurător se acoperă aproape 75% din necesarul de căldură furnizat de pompă, iar restul de 25 % este acoperit din surse externe (electricitate) şi numai pentru perioade de aproximativ 2% din timpul total de utilizare. Principiul de funcţionare al pompei de cădură se referă la circulaţia unui agent termic printr-o instalaţie formată din compresor, condensator, ventil de expansiune şi vas de expansiune. Agentul termic se încălzeşte şi chiar devine gaz în clipa în care absoarbe energia din mediul folosit pentru extragerea energiei termice. Prin traversarea compresorului, temperatura agentului creşte în continuare. Ajungând în condensator, se transformă în lichid şi astfel cedează energia termică. Deci, căldura necesară este extrasă din aer, pământ sau apă freatică prin schimbătoare de căldură, după care această căldură parcurge un ciclu special în interiorul pompei pentru a fi adusă la parametrii necesari instalaţiei pentru încălzire.
 2. Cât economisesc cu pompele de încălzire?
  Pompele de încălzire sunt din punct de vedere al costurilor aproape imbatabile. Dacă se au în vedere costurile mereu în creştere pentru energia fosilă, precum motorina, gazul şi curentul, se observă cu cât pompele de încălzire sunt mai avantajoase. Pompele de căldură economisesc între 50-80% din costurile de încălzire; pentru fiecare kw energie electrică utilizat se obţin 3-6 kw energie termică, cu costuri minime de întreţinere.
 3. Pompele necesită curent pentru funcţionare. Cum reuşesc să nu dăuneze mediului?
  Pompele de încălzire utilizează 3/4 din energia acumulată din mediu şi au cel mai ridicat potenţial de absorbţie a CO2 dintre toate sistemele de încălzire. Dacă se ia în calcul folosirea din resurse regenerative (de exemplu cu ajutorul panourilor fotovoltaice) a curentului pentru compresor, se obţine în principiu o “încălzire cu emisie zero”.
 4. Se pot monta pompe de căldură în completarea unor sisteme existente care funcţionează pe gaz?
  Da. Chiar cu rezultate foarte bune. La sistemele de încălzire clasice cu centrală pe gaz şi redarea căldurii prin calorifere, se pot alătura pompe de căldură cu diferite surse primare de energie, reducând considerabil consumul de gaz al clădirii.
 5. Ce surse de căldură se pot folosi?
  Pentru pompele de căldură sunt disponibile următoarele surse de căldură: • Aer Pompele de căldură de tipul aer-apă utilizează aerul din mediul înconjurător ca sursă de căldură. Chiar şi la temperatura de -20 °C, pompele de căldură extrag căldura din aer şi o aduc la parametrii necesari utilizării. • Sol Pompele de căldură de tipul sol-apă utilizează căldura stocată în pământ extrasă prin intermediul unor schimbătoare de căldură. Aceste schimbătoare de căldură se pot instala orizontal sau în foraje executate vertical în pământ. • Apă freatică Pompele de căldură de tipul apă-apă utilizează căldura stocată în apa existentă în sol, dacă aceasta se găseşte în cantitate suficientă la adâncimi accesibile, cu parametri adecvaţi pentru a putea fi folosită.
 6. Care este sursa de căldură care mi se potriveşte cel mai bine?
  Această întrebare îşi găseşte răspunsul doar după o analiză la faţa locului. Aspectele următoare dau câteva indicii pentru alegerea pompei cele mai potrivite(aer-apă, sol-apă, apă-apă): -Costurile de instalare; -Disponibilitatea sursei de căldură; -Pierderile la instalare; -Economie de consum; -Necesarul de spaţiu pentru pompe. În funcţie de răspunsurile globale, se alege varianta potrivită.
 7. Pompele de căldură pot asigura şi apă caldă menajeră?
  Pompele de căldură pot prepara şi apa caldă menajeră pe toată perioada anului, pe care o vor stoca într-un boiler de capacitate adecvată.
 8. La un sistem cu pompa de caldura ce fel de radiatoare sunt necesare?
  La sistemele de încălzire cu pompe de căldură redarea căldurii în clădire este recomandabil să se facă cu încălzire în pardoseală sau în perete. Încălzirea în pardoseală are randamentul mai bun decât cea cu calorifere deoarece necesită temperaturi mai mici decât cea în calorifere. Cu cât este mai redusă temperatura pe tur, cu atât sunt mai reduse şi costurile de întreţinere. Astfel, pe lângă randamentul performant, pompa de căldură cu încălzire in pardoseală asigură cel mai mare confort.
 9. Ce reprezintă coeficientul COP?
  Coeficientul de eficienţă COP reprezintă cantitatea de energie calorică realizată de pompa de căldură cu ajutorul a unui kW de energie electrică. Această cifră COP variază între valorile de 3 si 6 în cazul pompelor de căldură performante. De obicei, aceste valori se stabilesc la anumite caracteristici funcţionale ale agregatului (de obicei temperatura exterioară şi temperatura agentului termic). Cel mai des se folosesc temperatura exterioară de 0 grade Celsius şi temperatura agentului termic de 35 grade Celsius. Aceste temperaturi sunt specificate de producătorii de pompe de căldură atunci când se amintesc valorile COP. De exemplu, o pompă de căldură care are COP 4,4 în regimul de temperatură exterioară de 0 grade Celsius si 35 grade Celsius al agentului termic va avea un coeficient COP 3 în regimul de temperatură exterioară de 0 grade Celsius si 50 grade Celsius al agentului termic. Din acest motiv este cel mai indicat să se folosească un sistem de redare a căldurii cu temperatura scăzută a agentului termic (cum ar fi încălzirea în pardoseală sau în perete).
 10. Ce model de pompă de căldură are cea mai mare eficienţă?
  Pompele de căldură produse de Siemens- Novelan cu indicele de performanţă COP cel mai ridicat sunt cele care folosesc sursa apă şi care au un coeficient COP 6.1, ceea ce înseamnă că fiecare kW de energie electrică produce 6.1 kW energie termică. Acest lucru conduce la economii însemnate la încălzire. De asemenea, pompele de căldură aer-apă, cât şi cele sol-apă, sunt performante, cu un coeficient de eficienţă între 3 – 5. Deci, cu cât COP-ul este mai mare, cu atât pompa respectivă este mai performantă.
 11. Ce autorizaţii sunt necesare pentru a se putea monta o pompă de căldură?
  Nu este nevoie de nici o autorizaţie.
 12. Unde pot instala pompele?
  Pompele de aer-apă pot fi instalate fie afară (în grădină), fie în interior (în cazul în care casele nu sunt construite cu pivniţe, aparatele fiind foarte silenţioase pot fi instalate în cămară sau în debara). Pompele de caldură sol-apă şi cele de apă-apă necesită amplasarea într-un spaţiu ferit de îngheţ.
 13. Instalaţiile de pompe trebuie supravegheate regulat?
  Nu, pompele necesită acelaşi grad de supraveghere ca un frigider. În cazul instalării pentru modernizare poate apărea necesitatea curăţării boilerului existent.
 14. Care este durata de viaţă a pompelor?
  Durata de viaţă medie, pentru funcţionare normală, este de circa 20 de ani. Cu toate acestea, multe pompe funcţionează deja de 25 de ani fără probleme.
 15. Cât de zgomotoase sunt pompele?
  Pompele de căldură sunt atât de silenţioase încât permit instalarea lor în spaţiile locuibile. Pompele din noile generaţii Siemens- Novelan funcţionează prin sistemul inovativ de izolare fonică.
 16. Pompele pot fi combinate cu o instalaţie solară?
  Oricând. Pompele pot fi combinate cu orice alt producător de căldură. Trebuie făcut un calcul energetic din care să reiasă dacă este nevoie de o astfel de combinare. În principiu, combinarea pompelor de căldură cu instalaţiile solare este cea mai eficientă metodă pentru asigurarea necesarului energetic.
 17. Pompele se pot folosi doar pentru noile construcţii sau pot fi utilizate şi pentru modernizarea construcţiilor mai vechi?
  În general, modernizările cu ajutorul pompelor de încălzire sunt posibile. Pompele din seria H cu temperatura de 65 grade Celsius asigură funcţionarea cu ajutorul căldurii corpurilor. Pentru un grad maxim de eficienţă este nevoie de o analiză concretă a clădirii ce trebuie încălzită. Dacă este necesară o temperatură mai mare de 65 grade Celsius, acoperişul clădirii trebuie bine izolat. În cazuri excepţionale trebuie să se renunţe la pompa de căldură.

GreenPointSolutions promoveaza un viitor inteligent si econom aducand in Romania tehnologii folosite cu succes de mai bine de 30 de ani!

Partenerii nostri:


 
Website by frONema concept