Tipuri de pompe

Siemens-Novelan se numãrã printre puținele companii de pe piațã care oferã atât pompe aer/apã, cât și sol/apã, apã/apã și apã/colector sol. Pompele de caldurã sunt caracterizate de cea mai avansatã tehnicã în domeniu, și necesitã un spațiu mic de instalare. O altã particularitate este seria de mare putere a pompelor aer/apã- colector din pãmânt, dezvoltatã special pentru modernizarea clãdirilor vechi.

Oferta este completatã de centrale termice pentru încãlzire și pentru apã caldã, centrale termice de apartament cu recuperare de cãldurã,  care produc caldurã, încãlzesc apa curentã, dar pot și sã aereze, respectiv sã dezaereze, și, opțional, sã rãceascã, precum și pompe de cãldurã cu evacuarea aerului pentru aprovizionarea centralei cu apã caldã de consum.

Exista trei posibilitãți de a aproviziona o pompã de cãldurã cu energie termicã:

  •  Cãldura înmagazinatã în aer
  •  Cãldura înmagazinatã în pãmânt
  •  Cãldura înmagazinatã în pânza freaticã
Aer

Aerul exterior există peste tot. Poate fi utilizat simplu şi eficient din punct de vedere al costurilor. Pompele de căldură aer/apă se pot amplasa în exteriorul şi în interiorul clădirilor. Pompele de căldură cu temperaturi înalte au fost concepute special pentru modernizarea încălzirii. Cu ele sunt posibile temperaturi de ieşire de până la 65° C.

                       

Pământ

   Colectorii pentru căldură din pământ se justifică dacă există o suprafaţă suficient de mare de teren şi dacă atunci când se implementează nu există încă nici o grădină. Colectorii se amplasează orizontal la circa 20 de centimetri sub limita de îngheţ (la o adâncime de 1,2 - 1,5 m).

    Sondele pentru căldură din pământ se folosesc atunci când este vorba de terenuri mici. Sunt adecvate chiar şi în cazul unei modernizări. Lungimea sondelor este de 40 şi 100 metri. Diametrul unei sonde nu este mai mare decât al unui CD obişnuit.

              

Apă

Dacă apa din pământ există în cantitatea necesară şi are calitatea adecvată, poate fi folosită ca sursă de căldură. Sunt necesare două puţuri. Un puţ pentru extragerea apei şi unul pentru a deversa apa răcită.

                                      

     În funcție de disponibilitatea acestor resurse, Green Point Solutions vã oferã soluțiile dezvoltate de Siemens-Novelan pentru fiecare tip de pompă de căldură.

GreenPointSolutions promoveaza un viitor inteligent si econom aducand in Romania tehnologii folosite cu succes de mai bine de 30 de ani!

Partenerii nostri:


 
Website by frONema concept