Tel: +40759046556
Program: Luni-Vineri: 9am - 6pm
0

Nu ai niciun produs în coș.

CONDIȚII DE GARANȚIE

 • Produsele comercializate de GreenPointSolutions.ro beneficiază de garanție de 24 de luni pentru Persoanele Fizice și 12 luni pentru Persoanele Juridice.
 • Pentru garanțiile extinse oferite de Producătorii de echipamente, vă rugăm să consultați termenii și condițiile oferite de aceștia.
 • Termenul de garanție se calculează de la data intrării în posesia bunurilor de către Client.
 • Asigurarea garanției se face gratuit la sediul furnizorului, în zilele lucrătoare. Aducerea la starea de conformitate se va face în primul rand prin repararea produsului, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul, după caz, a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta
 • Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului 
 • În perioada de garanție, Furnizorul va suporta în totalitate contravaloarea manoperei și a pieselor de schimb numai în vederea înlăturării defectelor de fabricație

 

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

 • Pentru a putea beneficia de garanție, este obligatorie prezentarea facturii și a certificatului de garanție. Produsul va fi însoțit de toate accesoriile cu care s-a achizitionat și livrat
 • Să păstreze integritatea sigiliilor vânzătorului / producătorului, respectiv ale executantului operațiilor de service.
 • Alimentarea se va face numai de la o rețea electrică cu împământare și în limitele de toleranță prevăzute de producător. Vor fi folosite numai elemente de cablaj originale ale echipamentelor. Vor fi respectate instrucțiunile de utilizare ale echipamentelor, conform indicațiilor tehnice date de vânzător, respectiv de executantul operațiilor de service. Va pastra documentația primită odată cu echipamentul, pe toata durata perioadei de garanție
 • Recomandăm ca produsul să fie însoțit de ambalajul original pentru a se asigura integritatea produsului pe durata transportului.

 

GARANȚIA OFERITĂ SE PIERDE ÎN URMATOARELE CAZURI:

 • Deteriorări termice, mecanice și plastice ale produsului datorate accidentelor, vibrațiilor, intemperiilor, neglijenței în utilizare sau a altor factori independent de Producător.
 • Utilizarea produsului în condiții neadecvate (ex. Tensiune de alimentare necorespunzătoare, împământare inexistentă sau greșită, acțiuni ale substanțelor chimice, noxe, fum, praf sau umiditate etc.).
 • Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare sau instalare cu o companie neautorizată ANRE;
 • Utilizarea de baterii, surse de alimentare sau accesorii, altele decât cele produse, aprobate sau recomandate de către Producător.
 • Schimbarea stării originale a produsului prin intervenții neautorizate.
 • Reparațiile efectuate pentru remedierea defectelor apărute ca urmare a motivelor de excludere de mai sus, vor fi supuse unor costuri suplimentare pentru piese de schimb, manoperă și transport, agreate în prealabil cu Consumatorul.
 • Uzura normală a produselor (ex. uzura fizica, mecanică şi electrică, scăderea în timp a luminozităţii ecranelor monitoarelor);

 

Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate / exploatate în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune (conform fișelor tehnice ale echipamentelor), șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în conditii de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substantelor chimice etc.), setări și instălari incorecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul dispozitivelor, intervenția mecanică sau plastică asupra produselor.

ro_RORomână